บรมสุข

วันที่ 05 กพ. พ.ศ.2546

 

 

.....ความสุขที่แท้จริง อยู่ภายในกลางกายของเรา ตรงตำแหน่งฐานที่ ๗ ของพระธรรมกาย เป็นที่พรั่งพรูของความสุขทั้งหลาย เป็นแหล่งกำเนิดของความสุขทั้งมวล ถ้าเราอยากเข้าถึงบรมสุขภายในชีวิตนี้ เราจะต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งทุกวัน ฝึกฝนไปเรื่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ สมาธิก็จะค่อยๆ สะสมไปทีละเล็กทีละน้อย แล้วในที่สุดเราก็จะพบความสุขที่แท้จริง ด้วยกำลังแห่งความเพียรของเรา

 

 Total Execution Time: 0.0010013500849406 Mins