ใจสดชื่น

วันที่ 04 มีค. พ.ศ.2546

 

.....รักษาใจให้สดชื่นเสมอ ในทุกสถานการณ์ ระวังรักษาใจ …อย่าให้ใจชอกช้ำ ให้เราอยู่ในทุกหน่วยงาน อย่างมีความสุข แม้บางครั้ง…จะได้รับคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่คนเรายังไม่หมดกิเลส จากระดับภูมิปัญญาที่ไม่เท่ากัน หรือจากความรู้ไม่รอบของผู้ร่วมงาน ก็อย่าเสียเวลาอึดอัด หรือหมดกำลังใจ

 

 Total Execution Time: 0.017648283640544 Mins