จริงจังแค่ไหน

วันที่ 27 มค. พ.ศ.2546

 

 

.....การปฏิบัติธรรม..ถือเป็นชีวิตจิตใจของนักบวช เราจะต้องยึดเรื่องนี้เป็นหลัก เรื่องอื่นเป็นเรื่องรอง แม้ว่า…จะมีภารกิจอันใดก็ตาม ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน เราจะต้องฝึกฝนใจ…ให้หยุดให้นิ่งอยู่ภายใน ฝึกวางใจที่ศูนย์กลางกายให้เป็น ฝึกบ่อยๆ เข้า ก็จะเกิดความคุ้นเคย แล้วก็หยุดนิ่งอยู่ภายใน ที่เคยยาก…ก็ยากง่าย ที่เคยมืด…ก็จะสว่าง ที่เคยฟุ้ง..ก็จะเป็นสมาธิ ที่เคยมีทุกข์…ก็มีสุข ที่เคยอึดอัด…ก็จะเบิกบาน ขึ้นอยู่กับว่า…เราเอาจริงเอาจังแค่ไหน

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0052309513092041 Mins