ช่วยกันประหยัด

วันที่ 11 มีค. พ.ศ.2546

 

.....วัดของเราอยู่ได้ด้วยศรัทธาของสาธุชน เงินทุกบาททุกสตางค์ ต่างหามาได้ด้วยความยากลำบาก ท่านเหล่านั้นอยากได้บุญใหญ่ จึงบริจาคทรัพย์ไว้กับพระศาสนา เพราะฉะนั้น ต้องช่วยกันประหยัด ประหยัดน้ำ ไฟ โทรศัพท์ กระดาษทิชชู หรืออะไรต่างๆ ที่เราจำเป็นต้องใช้ ก็ให้ช่วยกันประหยัด และอดออม

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0059546152750651 Mins