ตลอดเวลา

วันที่ 15 กพ. พ.ศ.2546

การปฏิบัติธรรม เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำให้ได้ตลอดเวลา และต้องทำไม่ให้ขาดเลยแม้เพียงวันเดียว เหมือนหลวงพ่อวัดปากน้ำ หมั่นระลึกถึงข้อวัตรปฏิบัติเป้าหมาย และอุดมการณ์ของท่าน ตลอดชีวิตของท่านไม่เคยเพลี่ยงพล้ำต่อข้าศึกเลย เมื่อนึกถึงท่านแล้ว เราจะมีกำลังใจในการปฏิบัติธรรม

 Total Execution Time: 0.0015052676200867 Mins