ปรารถนาดีต่อกัน

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2546

 

.....หากลูกทุกคน… มีความรักความปรารถนาดี ซึ่งกันและกันแล้ว บรรยากาศแห่ง การประพฤติธรรม บรรยากาศแห่งการสร้างบารมี ..ก็จะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่า.. เราจะมีภารกิจที่หนักหนา เพียงใดก็ตาม หนักหนาแต่ก็ไม่ถึงกับสาหัส เหนื่อย…แต่มีความสุข

 

 Total Execution Time: 0.0009813666343689 Mins