ทหระ ภิกษุหนุ่ม

วันที่ 22 มค. พ.ศ.2546

 

 

.....วัยของเรายังหนุ่มยังแน่น ยังแข็งแรงอยู่ วัยนี้…พระพุทธเจ้าใช้คำว่า ทหระ ทหารวัยหนุ่มวันนี้เป็นกำลังสำคัญ จะศึกษาวิชชาธรรมกายก็สะดวก สร้างบารมีก็ง่าย เพราะมีโรคน้อย พันธนาการของชีวิตก็ไม่มี เป็นโอกาสดี ที่เราจะได้ศึกษาธรรมปฏิบัติอย่างเต็มที่

 

 Total Execution Time: 0.00098721583684285 Mins