กลุ้มจนหมดเวลา

วันที่ 23 มค. พ.ศ.2546

 

.....สึกไปแล้ว…อย่างมากก็ไปมีเมีย ได้เมียแล้วก็มีลูก มีลูกก็ต้องเลี้ยงลูก ได้กลุ้มกับลูก ได้ดูหลาน แล้วก็เพลินกับหลาน สุดท้าย….กลุ้มจนหมดเวลาของชีวิต หมดไปอีกชาติหนึ่ง

 

 Total Execution Time: 0.0038101673126221 Mins