งานทางใจ

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2546

 

 

.....การปฏิบัติธรรมเป็นงานทางใจ ไม่ต้องใช้แรงแบกหาม เราสามารถทำควบคู่ไปกับภารกิจอื่นๆ ได้ เหมือนการหายใจกับการรับประทานอาหาร ที่ทำไปพร้อมๆ กันได้

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010027686754862 Mins