จริงแค่ไหน

วันที่ 28 มค. พ.ศ.2546

 

 

.....เป็นเรื่องแปลก…สิ่งที่ดีอยู่ใกล้ แต่การแสวงหามักทำกันอย่างไม่เต็มที่เต็มกำลัง เรามักจะใช้เวลาให้หมดไป กับเรื่องราวที่ไม่เป็นสาระ ให้สังเกตตัวเราเองว่า… ใจของเราที่จะมุ่งอยู่ตรงจุด ที่จะเดินทางไปสู่อายตนนิพพาน เราทำได้มาทางไปสู่อายตนนิพพาน เราทำได้มากน้อยแค่ไหน… ส่วนใหญ่แล้วมักจะหลุด…ไม่ค่อยต่อเนื่อง ประสบการณ์ภายในจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า… เราได้ให้ความเอาใจใส่ กับศูนย์กลางกายจริงแค่ไหน

 

 Total Execution Time: 0.0014091690381368 Mins