สิ่งที่โลกขาดแคลน

วันที่ 04 กพ. พ.ศ.2546

 

.....สิ่งที่มหาเศรษฐี และผู้มีอำนาจในโลกขาดแคลน… คือ ความสุข และความรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิต เรามาถึงจุดตรงนี้แล้ว ถ้าหากหมั่นศึกษา หมั่นฝึกฝนอบรม หล่อหลอมตนเองตลอดเวลา เดี๋ยวเราก็ไปถึงจุดตรงนั้นได้อย่างอัศจรรย์

 

 Total Execution Time: 0.0088420669237773 Mins