ให้โอกาสตนเอง

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2546

 

 

.....กายธรรมนี้แหละ เป็นหลักของพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของเรา เกิดมาแล้ว ถ้ายังไม่รู้จัก ยังเข้าไม่ถึงธรรมกาย เกิดมาชาตินี้ เสียเวลา…เสียชาติเกิดไปหนึ่งชาติ เมื่อเราเป็นผู้มีบุญ เกิดมาพบหนทางที่จะเข้าถึงธรรมกายในตัว ซึ่งมุ่งไปสู่อายตนนิพพานแล้ว ก็ควรจะขวนขวายหาเวลา ให้โอกาสแก่ตัวของเรา ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมกายให้ได้

 

 Total Execution Time: 0.00098035335540771 Mins