สั่งสมบุญ

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2546

 

.....คนเราเกิดมาแล้ว ต้องสร้างความดี สั่งสมความดีไว้ทีละเล็กทีละน้อย ทำไปเรื่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่มีความอยากเด่น อยากดัง เข้ามาเจือปน


.....เมื่อสั่งสมความดีนานเข้า ความดีมากขึ้น ผลของความดีก็ปรากฏ ได้ชื่นชมกับความดีที่ทำไว้ ความดีที่สั่งสมไว้นี้ ไม่มีใครจะปิดบังได้ ไม่อยากดังก็ดังเอง บางคนทำดีแต่ยังไม่เห็นผล ก็บ่นแล้วจริงๆ เพิ่งจะทำความดีได้นิดเดียว จึงยังไม่มีผล

 

 Total Execution Time: 0.021291999022166 Mins