ชีวิตสมณะ

วันที่ 18 มค. พ.ศ.2546

 

 

.....พระพุทธองค์ทรงค้นพบและสรุปว่า ชีวิตสมณะนี่แหละ เป็นแบบอย่างของคนพอดี ใช้บริขาร และปัจจัย ๔ เท่าที่จำเป็น มีใจตั้งมั่นอยู่ภายในองค์พระธรรมกาย ชัด ใส แจ่ม บริสุทธิ์ กระจ่างตลอดเวลา เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้ว ไม่อยากได้ ไม่แสวงหาสิ่งใดอีกแล้ว

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0020643989245097 Mins