ลึกซึ้งเกินหยั่ง

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2550

 

 

ลิ้นพราหมณ์ตานกแร้ง       จมูกมด

น้ำจิตพระยากำหนด            ยากแท้

คำครูสั่งสอนบท                ธรรมเมศ

ห้าสิ่งนี้แหลมแล้              รวดรู้เร็วจริง

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0045897642771403 Mins