อภิบาลสงฆ์ 1,400 รูป

วันที่ 10 พย. พ.ศ.2550

    มูลนิธิท่านคุณหญิงประภาศรี กำลังเอก ร่วมกับ ชมรมรัตนเวชในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จัดโครงการอภิบาลสงฆ์ 1,400 รูป จาก 220 วัด และมอบธงให้กับวัดที่เข้าร่วมโครงการกฐินปลอดเหล้า จำนวน 104 วัดในเขตจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ สถาบันพลศึกษา จังหวัดอ่างทอง

โดยได้รับความเมตตาจาก พระวิสิทธิคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดต้นสน เป็นประธาน และ พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ประธานมูลนิธิท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยกล่าวว่า เนื่องในภาวะสังคมปัจจุบัน พระภิกษุสามเณร ต้องประสบปัญหาหลายประการ ในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาล นับตั้งแต่ความยากลำบากในการเดินทาง การต้องรอรับการรักษาจนเลยเวลาฉันเพลไป นอกจากนี้พระภิกษุบางรูปท่านก็ชราภาพจนเดินทางมาเข้ารับการรักษาพยาบาลไม่ไหว

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตามพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และปรารภเหตุสร้างบุญกุศลแด่พระภิกษุสามเณรผู้อาพาธ มูลนิธิท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก ได้คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อันไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับพระภิกษุสามเณร จึงได้จัดโครงการอภิบาลสงฆ์ในครั้งนี้ขึ้น

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012856682141622 Mins