ช่วยเหลือวัดฯ น้ำท่วม

วันที่ 21 พย. พ.ศ.2550

       มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) มอบหมายให้พระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโล พลอากาศเอกวีระวุฒิ ลวะเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ นายแพทย์พรชัย พิญญพงศ์ พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย เป็นตัวแทนนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้ความช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยน้ำท่วมที่วัดพานิช ตำบลบางปากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งการเดินทางไปที่วัดพานิชในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความลำบากเพราะรถไม่สามารถเข้าไปถึงบริเวณวัดได้ เนื่องจากระดับน้ำท่วมสูง ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางแทน

จากนั้นคณะตัวแทนจากมูลนิธิธรรมกาย ได้เดินทางไปให้ความช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่วัดพินิชธรรมสาร ตำบลบางปากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งตัวแทนจากมูลนิธิธรรมกาย ต้องนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดพินิชธรรมสาร ออกมารับเครื่องอุปโภคบริโภค นอกบริเวณวัด เนื่องจากระดับน้ำขึ้นสูง และรถไม่สามารถเข้าไปในบริเวณวัดได้ ประกอบกับไม่มีเรือเป็นพาหนะในการเดินทาง โดยพระมิ่ง เขมทสฺสี เป็นตัวแทนเจ้าวาสวัดพินิชธรรมสาร กล่าวถึงการมาให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิธรรมกายในครั้งนี้ว่า รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากในความห่วงใยของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ที่เมตตาให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด

การช่วยเหลือวัดและพระสงฆ์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมของมูลนิธิธรรมกาย ถือเป็นหนึ่งในโครงการแบ่งปันให้สังคมเกิดสันติสุข โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย )และมูลนิธิธรรมกาย ซึ่งจะยังคงให้ความช่วยเหลือไปจนกว่าพื้นที่ประสบภัยจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ สำหรับท่านผู้มีกำลังมีจิตศรัทธามีความประสงค์จะช่วยกันแบ่งปันกำลังใจ โดยร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัยได้ที่ มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โทร. 02-831-1000. เพื่อนำไปสู่วัดที่ประสบภัยต่อไป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011540174484253 Mins