จริงจัง

วันที่ 23 เมย. พ.ศ.2554

        

 

                 ทำจริงจัง คือ ทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เหมือนกระรอกกระแตจริงจังแต่ต้องเบาสบาย ง่ายๆ เย็นๆ

          ความสม่ำเสมอ คือ หัวใจของการปฏิบัติธรรมบารมีอย่างพวกเรา อย่างช้าไม่เกิน ๗ วันอยากได้ธรรมะเร็วๆ ต้องทำทุกอิริยาบถ

       

   “กระรอกวิ่ง ไม่วิ่ง เหมือนชะมด
วิ่งแล้วหยุด ร้อง ‘อด อด’ กระดกหาง
นั่งธรรมะ เดี๋ยวทำ เดี๋ยวทิ้งขว้าง
ก็เหมือนอย่าง กระรอกน้อย ‘อด’เหมือนกัน

          อย่าได้ทำ เลียนแบบ กระรอกน้อย
ต้องเอ็นจอย หมั่นทำ หมั่นขยัน
ฝึกให้มั่น ทำให้จริง นิ่งทั้งวัน
ไม่ช้าพลัน ลูกจะชาญ เชิงวิชชา”

 Total Execution Time: 0.00082768599192301 Mins