มั่นใจและมั่นคง

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2556

 

ขอให้มั่นใจและมั่นคงในการสั่งสมความดี อย่าท้อแท้ อย่าท้อถอย
หากมีอุปสรรคอะไรเล็กๆ น้อยๆ ไม่ว่างานจะหนักแค่ไหนก็ตาม
เหนื่อยแค่ไหนก็ตาม จะไม่สบาย หรือป่วยก็ตาม อย่าขาดการปฏิบัติธรรม
จะต้องนั่งสมาธิทุกวันอย่าให้ขาดเลย จนกลายเป็นอุปนิสัย
แล้วใจก็จะละเอียด จะใส มีความสุขได้แม้ในยามวิกฤตของชีวิต

 

ตะวันธรรม
จากหนังสือ : "การเดินทางสู่ความสุข"

 

Maintain Willpower

We must maintain our willpower to live and continue performing
good deeds no matter what happens. Therefore, we must be
prepared to face anything. If we practise meditation until we
achieve good results, we will have the hope and willpower to
move ahead. We will be happy and cheerful even when unfortunate
circumstances such as illness, unemployment, loss of loved ones, etc.
Our minds will be calm, thoughtful and ready to overcome any crisis
eacefully and gracefully.

 

The Sun of Peace
from the book : "Journey to Joy"

 

 Total Execution Time: 0.0011256814002991 Mins