@ นั่งสมาธิ กับ รถไฟ @

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2557

 
 
 
@ นั่งสมาธิ กับ รถไฟ @
 
 

"...เวลานั่งสมาธิ.. ให้เรานั่งไปเรื่อยๆ  เหมือนรถไฟ
ชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว  ถึงก็ช่าง..ไม่ถึงก็ช่าง
ก็นั่งเรื่อยไป  สุดท้ายก็ไปถึงปลายทางจนได้..

 
 

เราก็ต้องนั่งเรื่อยไป  ทำให้ได้สม่ำเสมอทุกวัน
อย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียว..
ไม่ว่าเราจะทำงานหนัก  จะเหน็ดเหนื่อย หรือนอนดึก
ก่อนนอน..เราก็ต้องนั่งธรรมะ.."
 


(ธรรมอันทรงคุณค่าจาก..คุณครูไม่ใหญ่)
 Total Execution Time: 0.0043789505958557 Mins