ความอดทนกับหัวใจในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2558

ความอดทนกับหัวใจในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

     
ความอดทนกับหัวใจในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

พระราชภาวนาวิสุทธิ์กล่าวถึงความอดทนในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเอาไว้ว่า
"ความอดทนเป็นดั่งเสาเข็มของบ้าน เป็นรากฐานแห่งความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวง"

     ดังนั้น เมื่อพบเจออุปสรรค ปัญหา การวิพากษ์วิจารณ์อันใด ลูกๆ ที่รักทั้งหลายของหลวงพ่อ จะต้องไม่หวั่นไหว ไม่ท้อแท้ ไม่พ่ายแพ้ ในเมื่อเราปรารถนาให้โลกสงบสันติ ให้มนุษยชาติได้เข้าถึงธรรมกาย โดยทั่วไป เราจะยอมให้กิเลสมารทั้งหลายมามีอิทธิพลเหนือชีวิต มาขัดขวางการสร้างบารมีของเราได้อย่างไร ลูกๆ ผู้เป็นทหารกล้าแห่งกองทัพธรรมทั้งหลาย ขอจงเข้มแข็ง อดทน เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ด้วยการทำความดี

    ทุกคนคงจะเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องยุคต่างๆ ที่ผูกเอาไว้เป็นถ้อยคำที่คล้องจองกันว่า เมื่อสิ้นยุคทมิฬก็จะถึงถิ่นกาขาว ชาวศิวิไลซ์ จนเป็นไทยมหารัฐในที่สุด ซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏในสมาธิจิต ของบรรพบุรุษมาเนิ่นนานหลายร้อยปีแล้ว เราได้ผ่านห้วงแห่งความเจ็บปวด เลวร้ายในยุคทมิฬกันมาแล้ว บัดนี้ภาพของพวกเรา ภาพสาธุชนจำนวนมากมหาศาลในชุดอุบาสก อุบาสิกาขาวบริสุทธิ์ที่ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรม ช่วยกันสนับสนุนค้ำจุนพระพุทธศาสนา นับเป็นสัญลักษณ์ของถิ่นกาขาวโดยแท้จริง

    ถิ่นกาขาว…ในที่นี้มิใช่หมายถึงยุคที่มีคนต่างชาติหรือฝรั่งเข้าครอบครอง ตามที่บางคนให้ทัศนะเอาไว้ แต่หมายถึงดินแดนที่มีศีลธรรมเป็นที่ตั้ง มีพระรัตนตรัยเป็นที่ยึด ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นชาวศิวิไลซ์ คือมีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ น่ายินดียิ่งนักที่ภาพที่เคยเกิดขึ้นในใจของบรรพบุรุษ แต่เดิมมาได้ปรากฏเป็นจริง เป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจของพวกเราในยุคปัจจุบัน

    ดังนั้น ลูกๆ ที่รักทั้งหลาย จงไปเถิด ไปปฏิบัติหน้าที่ ไปชี้นำเส้นทางที่ดีงาม ไปจุดความสว่าง สร้างสีขาวให้เกิดขึ้นในสังคม ให้สมกับที่ได้เกิดมาในผืนแผ่นดินไทย อันมีพระมหากษัตริย์ เจ้าผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมเป็นประมุข แล้วในที่สุดชาวโลกก็จะได้ประจักษ์ในคุณค่าของประเทศไทย ในฐานะที่เป็นดินแดนแห่งการตรัสรู้ธรรม เมื่อนั้นภาพต่างๆ ที่บรรพบุรุษของเราได้พยากรณ์ไว้ ก็จะเข้าสู่ความเป็นจริงโดยสมบูรณ์”

 

สรุป

   การทำหน้าที่กัลยาณมิตรคือการทำหน้าที่ชี้ทางสว่าง ทางไปสู่สวรรค์และนิพพานให้กับ มนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งปวง เป็นการทำหน้าที่ที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เป็นการกระทำที่เกิดจากจิตใต้สำนึก ที่เปี่ยมล้นด้วยมหากรุณาเท่านั้น หน้าที่นี้แม้ไม่มีรางวัลเครื่องตอบแทน แต่สิ่งที่เราจะได้คือบุญบารมีและสันติสุขของโลกอันแท้จริงที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นกัลยาณมิตรจะต้องไม่ยอมแพ้ ไม่ท้อแท้ ต้องอดทน ต่อการทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้

      ส่วนความสะดวกสบายนั้น ถือเป็นผลพลอยได้ เป็นผลพลอยดีที่เราได้รับจากผลของ การทำความดีเท่านั้น เราจึงควรยินดีต่อความลำบากที่เกิดจากการทำหน้าที่กัลยาณมิตร อุปสรรคทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือดินฟ้าอากาศ จะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อย และไม่เป็นอุปสรรค ต่อการสร้างบารมีของเรา ให้ดูอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ต้องประสบอุปสรรคมากมาย แต่ทรงอาศัยขันติธรรม และยึดมั่นในอุดมการณ์ อุปสรรคที่เกิดขึ้นจึงไม่สามารถบั่นทอนกำลังใจของท่านได้ ท่านมีใจจดจ่อต่อการสร้างบารมีอย่างแท้จริง อัธยาศัยนี้จึงติดตัวมาจนกระทั่งถึงชาติสุดท้าย ทรงออกบำเพ็ญเพียรทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ในที่สุดพระองค์ได้เข้าถึงความสุขอันไพบูลย์ ความสุขอัน เป็นอมตะ พวกเราทั้งหลายต้องสวมหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์เจ้า ไม่เข้าถึงธรรมกายเป็นไม่ยอมเลิกล้ม แล้วเราจะสมปรารถนา เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ทุกคน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014247496922811 Mins