อิทธิปาฏิหาริย์

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2548

 

 

 

            อิทธิปาฏิหาริย์ แปลว่า ความอัศจรรย์ คือฤทธิ์ ฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ คือการแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์ ความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากฤทธิ์ซึ่งเป็นอำนาจจิตที่นอกเหนือกฎธรรมชาติ เหนือวิสัยมนุษย์สามัญ

 

            อิทธิปาฏิหาริย์ เป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า พระอริยสาวก และผู้วิเศษผู้ได้ฌานสมาบัติ โดยทำสิ่งที่พ้นวิสัยมนุษย์ทั่วไปได้ เช่น เนรมิตตัวเองให้เป็นไปต่างๆ คือแปลตัวได้ หายตัวได้ ดำดินได้ เดินบนน้ำได้ เหาะได้ เป็นต้น

 

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0014872511227926 Mins