ช่วยเหลือวัดฯ ท่วมจ.น่าน

วันที่ 28 สค. พ.ศ.2549

      จากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ด้วยฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะที่ จ. น่าน ต้องเข้าสู่สถานการณ์ประสบอุทกภัยในหลายอำเภออย่างค่อนข้างวิกฤต อาทิ อำเภอเมือง อำเภอท่าวังผา , อำเภอทุ่งช้าง , อำเภอบ่อเกลือ , อำเภอเชียงกลาง และกิ่งอำเภอภูเพียง ปริมาณน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรอย่างรวดเร็ว บ้านเรือนกว่า 3 พันหลังคาเรือน จมอยู่ใต้บาดาลระดับน้ำสูงถึง 3 เมตร ส่งผลให้ชาวบ้านเจ็บป่วยแล้วเกือบ 2 หมื่นคน ซึ่งถือว่าหนักที่สุดในรอบ 50 ปี ที่ผ่านมาทั้งนี้หลังจากทราบข่าววัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ที่มีความห่วงใยและมิอาจนิ่งดูดาย จึงเร่งจัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อให้การช่วยเหลือ ถวายแด่พุทธบุตรตามวัดต่าง ๆ ที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยเร่งด่วน โดยมี พระเทพนันทาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดน่านรับมอบสิ่งของ วัดต่างๆ ของจังหวัดน่าน ที่ประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่นี้ อาทิ วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างคำวรวิหาร วัดพระยาภู และองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ซึ่งวัดทั้งหมดล้วนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ ศาสนวัตถุและบ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมาก

ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทำให้ศาสนวัตถุและบ้านเรีอนเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าวังผา อำเภอเมือง และอำเภอเวียงสา

แต่ทุกคนก็ไม่ท้อถอยต่างเร่งให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

และด้วยความรักในพระพุทธศาสนา ห่วงใยในพุทธบุตรผู้อยู่ในพื้นที่ประสบภัย และปรารถนาจะผ่านพ้นวิกฤติครั้งใหญ่นี้ ทั้งหนูน้อยจากทั่วประเทศ ที่ยอมสละค่าขนนหรือเงินที่สะสมไว้ในกระปุก รวมทั้งบอกผู้ใหญ่ใจดีใกล้ตัว และผู้ทราบข่าวที่มีกุศลศรัทธาร่วมกันส่งปัจจัย รวมทั้งสิ่งของไปเป็นกำลังใจสนับสนุนช่วยเหลือ เป็นโอกาสดีที่ให้คนไทยได้แสดงออกถึงความรักและมีน้ำใจต่อกัน ได้ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ด้วย

โดยจะยังคงร่วมกันส่งความช่วยเหลือจากกองทุนฯ ทั้งสิ่งของต่าง ๆ ไปเป็นกำลังใจกันต่อไป จนกว่าจะผ่านพ้นภัยนี้ไปได้ อีกครั้ง

โดย..ธีรตา / ประทุมรัตน์

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0032320340474447 Mins