การจัดงานนิทรรศการ ทางก้าวหน้าŽ

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , สอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า , ทางก้าวหน้า , ธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , เยาวชน

กิจกรรมเชิงกัลยาณมิตร : การจัดงานนิทรรศการ ทางก้าวหน้าŽ


การจัดงานนิทรรศการครั้งแรกและความคาดหวัง

       สำหรับความคาดหวังในการจัดนิทรรศการ ทางก้าวหน้าŽ ครั้งที่ 1 นั้นคือต้องการที่จะให้ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มาชมนิทรรศการได้รับประโยชน์จากหลักธรรมในมงคล 38 ประการ และได้ความรู้ ความเข้าใจ และการฝึกปฏิบัติในเรื่องการฝึกสมาธิเบื้องต้นนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวัน ได้เป็นอย่างดีแล้ว ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมธรรมทายาท ณ วัดพระธรรมกาย ให้กับนักศึกษาชาย ได้รับทราบ โดยได้จัดบอร์ดรายละเอียดในการอบรมธรรมทายาทไว้ในงานนิทรรศการครั้งนี้ด้วย และยิ่งไปกว่าสิ่งอื่นใดก็คือตัวคณะกรรมการผู้จัดงานนอกจากจะได้บุญในการให้ธรรมทานแล้ว ตนเองยังได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักธรรมมงคล 38 ประการ การฝึกสมาธิเบื้องต้นและ ข้อมูลรายละเอียดในการอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อน อีกทั้งยังจะได้สามารถฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกคุณธรรมในด้านความอดทน ความเสียสละต่อสังคมส่วนรวม ฝึกความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการชมรมพุทธฯ ตลอดจนรุ่นพี่ ยังจะได้รู้จักสมาชิกใหม่ของชมรมที่มาช่วยในการจัดงานทำให้เห็นแวว และมองออกว่าน้องใหม่แต่ละคนนั้น มีอัธยาศัยเป็นอย่างไร จะได้มอบหมายงานพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในการทำงานชมรมสืบต่อไปในอนาคต

 

นิทรรศการ ”ทางก้าวหน้า”Ž ครั้งที่ 1

     แต่เดิมนั้นโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า เป็นเพียงกิจกรรมเสริมส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ จัดขึ้นมาในงานนิทรรศการ ทางก้าวหน้าŽ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 10 ถึงวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 โดยมีชมรมพุทธศาสตร์ 6 สถาบัน อันได้แก่ ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

      การจัดงานนิทรรศการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายหลักธรรมในมงคลสูตร 38 ประการ อันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา อันจะนำมาเพื่อความก้าวหน้า ความเป็นสิริมงคลและความสุข ที่แท้จริงในการดำเนินชีวิต สำหรับชนทุกระดับชั้น เป็นการอธิบายหัวข้อธรรมะให้เข้าใจง่าย สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบ และมีการฝึกสมาธิสำหรับนิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทุกวันอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการประกวดบทความ หนทางสู่ความก้าวหน้าตามแนวพุทธศาสนาŽ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทุนการศึกษา 5,000 บาท การตอบปัญหาธรรมะแข่งขันระหว่างทีมโรงเรียนต่างๆ ผู้ชนะเลิศ จะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และทุนการศึกษา 4,000 บาท และการประกวดเรื่องสั้น ประสบการณ์ในชีวิตเรื่อง คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผลŽ ผู้ชนะเลิศ จะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา 3,000 บาท สำหรับพิธีเปิดงานนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารบก มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ ทางก้าวหน้าŽ ครั้งที่ 1 นี้ที่ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 15.30 น. ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 และในวันปิดงานนิทรรศการ ท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คุณชง วงษ์ขัน ได้มาเป็นประธานในการมอบโล่พระราชทานและรางวัลทุนการศึกษา

     ในการจัดงานนิทรรศการครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 เวลาประมาณ 15.00 น. เพื่อทรงทอดพระเนตรการจัดบอร์ดธรรมะของนิสิตนักศึกษา ทั้งที่อยู่ชั้นล่างและ ชั้นบนของศาลาพระเกี้ยว และก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับ ยังมีพระราชดำรัสกับคณะกรรมการ จัดงานว่า อยากให้ช่วยกันทำหนังสือพระพุทธประวัติสำหรับเด็กด้วยŽ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การทำกิจกรรมของชมรมพุทธศาสตร์ 6 สถาบัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเกียรติประวัติ เป็นสิริมงคลของการร่วมกันจัดงานในครั้งนี้อีกด้วย

 

ผลสำเร็จจากการจัดนิทรรศการครั้งที่ 1

     ก่อนวันปิดงานนิทรรศการ มีโรงเรียนหลายแห่งขอจองชุดนิทรรศการ เพื่อนำไปจัดแสดงที่โรงเรียนของตน คณะกรรมการต้องจัดลำดับให้สอดคล้องกับวันจัดนิทรรศการของชมรมพุทธศาสตร์ อีก 5 สถาบัน หลายครั้งที่ต้องมาจัดซ่อม หรือทำใหม่ เพราะชำรุดจนใช้ต่อไม่ได้

     อาจารย์หลายท่านขอทราบวิธีการ กฎระเบียบในการจัดตั้งชมรมพุทธศาสตร์ เมื่อเสร็จงานนิทรรศการแล้ว กรรมการจึงได้จัดทำหนังสือแนวทางในการบริหารงานชมรมพุทธศาสตร์ให้กับอาจารย์ ที่สนใจอีกด้วย

     การฝึกสมาธิŽ เป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดนิทรรศการที่ได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ เป็นจำนวนมาก มีโรงเรียนที่ต้องการพระอาจารย์เพื่อไปสอนการปฏิบัติธรรมได้ติดต่อมาที่ชมรมพุทธศาสตร์จุฬาฯ และที่วัดพระธรรมกาย แต่เนื่องจากในเวลานั้น บุคลากรในการสอนปฏิบัติธรรมยังมีจำนวนน้อย จึงไม่อาจ ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนที่มาติดต่อได้

     หลังจากปิดงาน มีนักเรียน นิสิตนักศึกษา ลงชื่อสมัครไปวัดเพื่อฝึกสมาธิและฟังพระธรรมเทศนา ประมาณ 400 คน และมีนิสิตนักศึกษาชาย ขอลงชื่อสมัครอบรมธรรมทายาทประมาณ 50 คน

     จำนวนผู้ที่มาชมนิทรรศการ ประมาณ 8,000 คน มีทั้งนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและนักเรียน ทุกระดับชั้น

     อาจารย์ที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและพระอาจารย์จากโรงเรียนพุทธศาสนา วันอาทิตย์ ได้่ให้ความสนใจและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการฯ อย่างยิ่ง ท่านได้ฝากความหวังว่า ขอให้ คณะกรรมการจัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อไปอีก

 

นิทรรศการ ”ทางก้าวหน้าŽ” ครั้งที่ 2

     การจัดนิทรรศการทางก้าวหน้าŽครั้งที่ 2 นั้น ต้องเลื่อนจัดงานนิทรรศการออกมาจากกำหนดเดิม อีกถึง 2 ครั้ง เพราะสาเหตุอันเนื่องมาจากสภาวะน้ำท่วมและโรงเรียนส่วนมากยังไม่สามารถเปิดเทอมได้ในขณะนั้น หลังจากที่สภาวะดังกล่าวได้ผ่านพ้นไปแล้ว และได้มีการกำหนดวันจัดงานที่แน่นอนแล้ว ทางคณะกรรมการจัดงานจึงได้มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการขึ้น

     สำหรับการจัดนิทรรศการ ทางก้าวหน้าŽ ครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้น ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 ถึง วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2527 โดยมี พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันพิธีเปิดงาน และคุณชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นเกียรติมาเป็นประธานวันปิดงานและประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานอีกด้วย

 

นิทรรศการ ”ทางก้าวหน้าŽ” ครั้งที่ 3 ถึง ครั้งที่ 8

ครั้งที่ 3 วันอังคาร ที่ 13 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527

     ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานวันเปิดงานคือ คุณปรีดา พัฒนถาบุตร รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ประธานวันปิดงานและประธานพิธีมอบโล่พระราชทานคือ ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ครั้งที่ 4 วันพุธ ที่ 13 ถึง วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528

      ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานวันเปิดงานคือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ประธานวันปิดงานและประธานพิธีมอบโล่พระราชทาน คือ คุณอาทร ชนเห็นชอบ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

 

ครั้งที่ 5 วันจันทร์ ที่ 17 ถึง วันจันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529

     ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานวันเปิดงานคือ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประธานวันปิดงานและประธานพิธีมอบโล่พระราชทาน คือ คุณอาทร ชนเห็นชอบ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

 

ครั้งที่ 6 วันอังคาร ที่ 10 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530

     จัดที่ศูนย์การค้ามาบุญครอง ประธานวันเปิดงานและประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานคือ รศ.มานพ พงศทัต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่มีพิธีปิดงาน

 

ครั้งที่ 7 วันจันทร์ ที่ 14 ถึง วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531

     ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานวันเปิดงานและประธานพิธีมอบโล่พระราชทานคือ ดร.กำธร สถิรกุล รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ประธานวันปิดงานและประธานพิธีมอบโล่พระราชทานการแข่งขันเล่านิทานชาดกคือ รศ. มานพ พงศทัต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ครั้งที่ 8 วันจันทร์ ที่ 20 ถึง วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532

     ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานวันเปิดงานและประธานพิธีมอบโล่พระราชทานโรงเรียนในกรุงเทพฯ คือ คุณดุษฎี ศศิธร รองอธิบดีกรมการศาสนา ประธานวันปิดงานและประธานพิธีมอบโล่พระราชทาน โรงเรียนในส่วนภูมิภาค คือ รศ.มานพ พงศทัต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0053123513857524 Mins