อ่อนน้อมถ่อมตน

วันที่ 28 มค. พ.ศ.2548

 

 อ่อนน้อมถ่อมตน

 

“ในที่ใด ยังไม่รู้จักคนโดยกำเนิด
หรือโดยขนบประเพณี เมื่ออยู่ในที่นั้น
หมู่คนที่ยังไม่รู้จักกัน ไม่ควรทำความถือตัว”


 

ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๓๑

 

 Total Execution Time: 0.0010077158610026 Mins