ลักษณะเป็นเครื่องสังเกตจริต

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2558

 

ลักษณะเป็นเครื่องสังเกตจริต

ลักษณะที่เป็นเครื่องสังเกตจริตของคนทั้งหลายในโลก มีอยู่ 5 ประการ คือ

1.อิริยาบถ ได้แก่ การเดิน ยืน นั่ง นอน และอาการเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆ

2.กิจจะ ได้แก่ ลักษณะการทำงาน

3.โภชนะ ได้แก่ อาหารที่บริโภค รวมทั้งการที่บริโภค

4.ทัสสนะ ได้แก่ การดู การฟัง การดม การกิน การลูบไล้แต่งเนื้อแต่งตัว

5.ธัมมปวัตติ ได้แก่ ความเป็นไปแห่งธรรม เป็นต้นว่า ความประพฤติดี ความประพฤติเลว อันเกิดจากกิเลสและคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคน

 

------------------------------------------------------------------------

จากหนังสือ DOUMD 305  สมาธิ 5

หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน

 Total Execution Time: 0.0049563686052958 Mins