ต้นไม้ต้นใหญ่

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2558

 

ต้นไม้ต้นใหญ่

 

ต้นไม้ต้นใหญ่ๆ
เกิดจากกล้าไม้ต้นเล็กๆ

  หอสูงเสียดเมฆา
ฐานรากเตี้ยติดดิน 

วิถีไกลพันลี้
เริ่มต้นจาก ...ก้าวสั้นๆใต้ฝ่าเท้า 

                 

 

 เล่าจื้อ

 

 

 Total Execution Time: 0.0010903676350911 Mins