เลือดข้น ใจไม่จาง

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2561

 

เลือดข้น ใจไม่จาง

   13 ตุลาคมได้รับการติดต่อจากโยมรุ่นพี่ นิมนต์พระที่จบจากช่างกลปทุมวันให้มาร่วมงานสวดเจริญพุทธมนต์ ที่สมาคมศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน ก็ดีใจนะ จะได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ รุ่นพี่รุ่นน้องทั้งพระและโยม

   เมื่อเดินทางมาถึงเห็นพระรุ่นพี่รุ่นน้องมากันแล้ว ก็ไปกราบคารวะทักทายตามธรรมเนียมรุ่นพี่รุ่นน้องกัน แต่ละรูปอายุประมาณ 60 70 ปีกัน พอถึงเวลาประกอบพิธีกรรม คิดว่าเดี๋ยวเราคงได้นั่งท้ายๆ เมื่อพิธีกรประกาศนิมนต์เรียงพรรษา อาราธนานิมนต์พระพรรษา 21 ขึ้นอาสนะก่อน... อ้าวสุดท้ายกลายเป็นเรากับพระสุพจน์ มหาสกฺโก ที่พรรษามากที่สุด แบบกายไม่แก่ แต่ แก่พรรษา ขึ้นแท่นนั่งหัวแถวกันทั้งสองรูป.ก็เพราะพระรุ่นพี่ๆส่วนมากมาบวชหลังเกษียณจากงานทางโลก.

   พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ในวัฏสงสารอันยาวนาน ทุกชีวิตในโลกไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเกิดมาเป็นญาติกัน 

    ดังนั้นพวกเราคงไม่ได้เจอกันแค่ชาตินี้ชาติแรก เราเคยเจอกันรักกัน เอื้อเฟื้อเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาหลายภพหลายชาติ แล้วนะ

    จบจากปทุมวัน มาบวชอยู่ปทุมธานี มาเจริญพุทธมนต์ที่ช่างกลปทุมวัน ช่างกลแห่งแรกของประเทศไทย ด้วยธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ธรรมบทแรก ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ อะไรจะเข้ากันพอดีแบบนี้. 

    สัญลักษณ์ช่างกลเฟืองทองกับดอกบัว สัญลักษณ์วัดพระธรรมกายธรรมจักรกับดอกบัว

   ช่างกลปทุมวัน สถานบันที่รักและผูกพัน เพราะ ให้วิชาความรู้ประกอบอาชีพทางโลก วัดพระธรรมกาย สถาบันที่รักเท่าชีวิตที่ให้วิชชา คือ แสงสว่างนำทางให้ชีวิต ได้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ใน วัฏสงสารอันยาวไกล ตราบใดที่ชีวิตต้องเวียนว่ายตายเกิด ยังไม่ไปถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ จะได้ประสบความสุขและความสำเร็จไปทุกภพทุกชาติ.

    โยมรุ่นพี่มาจากหลายรุ่นมารวมกัน พระก็มาจากมหานิกายและธรรมยุตหลายวัดหลายรุ่นเช่นกัน ทุกรูปมาด้วยใจที่เป็นลูกพระพุทธเจ้าเหมือนกัน จบจากสถาบันเดียวกัน สังกัดหรือสีของจีวรไม่เกี่ยว แต่เกี่ยวกับสีของใจ คือ เหลืองเลือดหมู ที่เข้มข้น.

    แบบ เลือดข้น ใจไม่จาง เพราะ สายใย นั้นใจเดียวกัน...สวัสดี/เจริญพร.

มนวีโร ภิกฺขุ
13 ตุลาคม พุทธศักราช 2561
สมาคมศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน
 

 Total Execution Time: 0.00099896987279256 Mins