มิกเซอร์ใจ.

วันที่ 13 พย. พ.ศ.2561

มิกเซอร์ใจ.

   มาแนะนำเรื่องมิกเซอร์ อุปกรณ์สำคัญสำหรับงานระบบเสียง ที่วัดพระธรรมกายไทเป และจัดระบบเครื่องเสียงให้ใหม่ที่วัดพระธรรมกายเถาหยวน ประเทศไต้หวัน เอาบุญมาฝากทุกๆท่านนะ

   มิกเซอร์เครื่องผสมรวมสัญญาณเสียงจาก ไมค์โครโฟน ทั้งไมค์สาย ไมค์ลอย คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น MP 3 ฯลฯ แต่ละสัญญาณแตกต่างกัน มีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกัน 

   ผู้ทำหน้าที่ควบคุม นอกจากต้องมีความรู้จักอย่างดีแล้ว และต้องมีสติ ใจจรดจดจ่อ ควบคุมตามคิวพิธีกรรม ให้บรรยากาศราบรื่น ไม่สะดุด ให้ผู้ฟังอิน ฟินไปกับเสียงพิธีกรรม เสียงเทศน์สวด แสดงธรรม ไม่ให้มีเสียงฟีตเบลค(ไมค์หอน)หรือเสียงไม่ดัง ผู้ฟังก็มีความสุขใจ นั้นคือความสุขของผู้ควบคุมมิกซ์ฯ.

   รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธรรมารมณ์ อายตนะภายนอกเป็นสัญญาณภายนอก ที่รับรู้ด้วย อายตนะภายใน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จะแปลงเป็นสัญญาณภาพ เห็นจำคิดรู้ ให้เกิดขึ้นในใจ จดจำ รับรู้ สัมผัสถึงอารมณ์ได้.

   ธรรมชาติของใจ ปกติไม่นิ่ง แสวงหา ซัดส่ายไปมา เกาะเกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของไปเรื่อยๆ จึงหาความสุขของใจที่แท้จริง ความสุขที่เกิดจากการหยุดนิ่งไม่ได้.ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้.

   นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ : สุขอื่น ยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี !

   เราต้องควบคุมใจ ให้หยุดนิ่งอยู่กับกายที่สบาย ใจที่สบายอย่างพอใจ นิ่งๆเฉยๆอยู่กับความพอใจ อย่างมีสติ ระลึกรับรู้ถึงอารมณ์ของความสบายกาย สบายใจให้ต่อเนื่อง ปรับมิกเซอร์บาลานซ์ใจ เป็นอารมณ์ดี อารมณ์เดียว เดี๋ยวก็เข้าถึงธรรม เข้าถึงความสุขภายใน ที่ใครคนหนึ่ง พร่ำสอนเราตลอดมา...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561
วัดพระธรรมกายเถาหยวน ไต้หวัน

 Total Execution Time: 0.00098041693369548 Mins