อาชีวะ

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2548

 

 

อาชีวะ
            

    อาชีวะ  แปลว่า ความเป็นอยู่ การดำรงชีวิตอยู่
        

             อาชีวะ  ปกติใช้ในรูปคำไทยว่า อาชีพ หมายถึงการเลี้ยงชีวิต การทำมาหากิน งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ เช่นใช้ว่า อาชีพสุจริต ประกอบอาชีพ อาชีพค้าขาย สัมมาชีพ มิจฉาชีพ
           

                 อาชีวะ  ในคำวัดใช้ประกอบกับคำที่แสดงลักษณะของอาชีพ เข่น

                อาชีวปาริสุทธิ   คือเลี้ยงชีพโดยทางบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะ

                อาชีววิบัติ   คือวิบัติโดยอาชีพ เสียหายทางอาชีพ

                สัมมาอาชีวะ  คือเลี้ยงชีพชอบ

                มิจฉาอาชีวะ  คือเลี้ยงชีพผิด

                อาชีวะ ในคำไทยนำมาใช้ก็มี เช่น อาชีวศึกษา  การศึกษาที่มุ่งไปในทางช่างฝีมือ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010266820589701 Mins