หล่อพระธรรมกายประจำตัว 22 เมษายน 2548

วันที่ 24 กย. พ.ศ.2558

พระของขวัญ

พระของขวัญหล่อพระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐาน ณ อาคาร ๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ปี ๒๕๔๘

ทบทวนบุญ หล่อพระธรรมกายประจำตัว
ประดิษฐาน ณ อาคาร ๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ปี ๒๕๔๘

 

         ในช่วงเย็น เหล่าลูกพระธัมฯ พร้อมเพรียงกัน เดินออกจากสภาฯ เข้าสู่ลานธรรม มีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติจำนวนมาก ที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาร่วมงาน สาธุชนที่มาร่วมงานนั่งอยู่อย่างเป็นระเบียบ เป็นภาพที่ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความปีติ และอิ่มเอิบในบุญ นอกจากสาธุชนนับแสนคนแล้ว ผ้าจีวรสีเหลืองอร่ามของหมู่ภิกษุจำนวนมาก จากวัดต่างๆ ที่มาร่วมงานหล่อองค์พระปฏิมา ถวายเป็นพุทธบูชาและมาแสดงมุทิตาจิต กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ทำให้บนสังฆรัตนะ ของมหาธรรมกายเจดีย์หนาแน่นเป็นพิเศษ ข้างๆ เบ้าหลอมมหาสุวรรณนิธิ ที่ไฟกำลังลุกโชนอยู่มีผู้แทนพระภิกษุนั่งอยู่บนสเตท เพื่อเตรียมหล่อองค์พระ


พระของขวัญหล่อพระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐาน ณ อาคาร ๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ปี ๒๕๔๘
 

        วันนี้สาธุชนได้สวมเสื้อจักรแก้ว ซึ่งได้ก้าวหน้าไปถึงเวอร์ชั่น ๖ พร้อมๆ กับบุญบารมีของลูกพระธัมฯ ที่ทับทวียิ่งๆ ขึ้น และการได้มาร่วมหล่อองค์พระอีกครั้ง เพื่อตอกย้ำผังสำเร็จที่จะได้กายมหาบุรุษ ให้หนาแน่นยิ่งขึ้น ซึ่งลักษณะกายมหาบุรุษนั้น "เป็นกายที่สง่างามกว่ากายใดๆ ในภพ ๓ มีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพมาก ตรัสรู้ได้เอง ผู้ที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมต้องได้กายมหาบุรุษ การหล่อพระพุทธปฏิมากร หรือการหล่อกายมหาบุรุษ มีอานิสงส์ให้ได้กายนี้ ดังนั้นบุญจาก การหล่อองค์พระ ในวันนี้ จึงมีความสำคัญมาก ทั้งยังช่วยให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน ได้โดยง่าย รวมทั้ง อานิสงส์อื่นๆ อีกมากมายมหาศาล"
 

 พระของขวัญหล่อพระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐาน ณ อาคาร ๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ปี ๒๕๔๘
 

             ๑๘.๐๐ น. ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี ช่วงนี้อากาศกำลังสบาย เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญจึงร่วมกันบันทึกภาพ ประวัติศาสตร์ก่อนที่แสงจะอำลาขอบฟ้า พิธีกรนำให้ทุกคนยิ้มหล่อ ยิ้มสวยให้กล้อง พร้อมทั้งประสานเสียงประโยคฮิต "ชิตัง เม รวยเร็ว รวยแรง รวยรวด รวยถึงที่สุดแห่งธรรม" พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำบูชาพระรัตนตรัย และนำนั่งสมาธิโดยให้ตรึกถึง มหาสุวรรณนิธิในศูนย์กลางกาย กลั่นให้ใสบริสุทธิ์ เมื่อถึงเวลาสว่างแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อ จึงหย่อนมหาสุวรรณนิธิลงในเบ้าหลอม จากนั้นเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญจึงหย่อนมหาสุวรรณนิธิ ลงบนรางเหล็กสีทองด้วยใจที่ใสๆ หยุดนิ่ง ท่ามกลางเสียงสวดสรรเสริญมหาสุวรรณนิธิสิริมังคลาธิษฐาน ผู้แทนพระภิกษุรวบรวมมหาสุวรรณนิธิไปยังเบ้าหลอม เพื่อหล่อพระธรรมกายประจำตัว คณะพระภิกษุเจริญพระพุทธมนต์ แล้วจึงร่วมกันสวดสรรเสริญ คุณพระรัตนตรัยเป็นทำนองสรภัญญะ

          พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำอธิษฐานจิต นำแผ่เมตตา ไฟเริ่มดับทีละดวงๆ เสียงกังวานก้องของพลุดังขึ้น เห็นพลุส่องสว่าง ระยิบระยับบนท้องฟ้า แตกกระจายเป็นรูปร่าง และสีสันต่างๆ สว่างไสวงดงามตระการตา เพื่อฉลองวันคุ้มครองโลก วันแห่งการปกป้องคุ้มครองโลก ให้เกิดสันติสุข และสันติภาพ ด้วยธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

          วันมหาปีติแห่งการสร้างบารมีได้ผ่านไปอีกวันหนึ่ง ผู้ที่มาร่วมงานได้รับเหรียญที่ระลึก "รวยเร็ว" ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตามอบให้กับผู้มีบุญทุกคนที่มาร่วมงาน เพื่อเอาไว้ระลึกถึงบุญ เพื่อให้นักสร้างบารมีมั่นใจว่าบุญนี้จะคุ้มครองปกปักรักษาทุกๆ คนไปตลอดเส้นทางการสร้างบารมี ในวัฏสงสารอันยาวไกล

          ในโอกาสหล่อพระธรรมกายประจำตัวในปีนั้น ได้จัดทำชุดพระของขวัญเพื่อให้ผู้มีบุญได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญในพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ในปี ๒๕๔๙

 

พระของขวัญหล่อพระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐาน ณ อาคาร ๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ปี ๒๕๔๘


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001092799504598 Mins