พิธีถวายสังฆทาน 10,000 วัด 22 เมษายน 2549

วันที่ 24 กย. พ.ศ.2558

พระของขวัญ
พระของขวัญ_ของที่ระลึก_พระบรมพุทธเจ้า_รุ่นรวยอัศจรรย์_ถวายสังฆทาน_วัดพระธรรมกาย

ทบทวนบุญ พิธีกลั่นมหารัตนวิหารคต
และถวายสังฆทาน ๑๐.๐๐๐ วัด ๒๒ เมษายน ๒๕๔๙

 

          วันงาน ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ รับอรุณด้วยความสดชื่นแจ่มใส วันนี้ สภาธรรมกายสากลเนืองแน่นไปด้วยพี่น้องนักสร้างบารมีจากทั่วสารทิศ ป้ายจังหวัด อำเภอ กลุ่มสถาบัน การศึกษา และวัดต่างๆ ชูเด่นเป็นสง่ามองเห็นมาแต่ไกล รวมถึงป้ายชื่อมลรัฐในต่างประเทศอีกด้วย ให้รู้สึกปลื้มใจกับภาพบรรยากาศเบิกบานในบุญที่กลับมาให้เห็นอีกครั้ง ภาคสาย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำสาธุชนนั่งสมาธิเจริญภาวนา กลั่นใจให้ใสเพื่อรองรับบุญใหญ่ในวันนี้ ภาคบ่าย เข้าสู่พิธีกลั่นมหารัตนวิหารคด ครั้งแรกและครั้งเดียวในโลก พระเดชพระคุณพระหลวงพ่อ นำเหล่าผู้มีบุญนั่งสมาธิเจริญภาวนา กลั่นใจให้ใสอีกครั้ง นึกถึงบุญใหญ่ของการสร้างมหาวิหารทานแด่สงฆ์ ผู้จรมาจากทิศทั้ง ๔ ซึ่งมีอานิสงส์มากอย่างจะนับจะประมาณมิได้ ให้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าใครก็ตามที่ก้าวมาถึงบุญสถานแห่งนี้แล้ว ทั้งกาย วาจาและใจ ของเขาเหล่านั้น พร้อมจะถูกกลั่นให้สะอาด บริสุทธิ์ตามไปด้วย
 

พระของขวัญ_ของที่ระลึก_พระบรมพุทธเจ้า_รุ่นรวยอัศจรรย์_ถวายสังฆทาน_วัดพระธรรมกาย
 

       เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีถวายไทยธรรมแด่พุทธบุตร ๑๐,๐๐๐ วัด ทั่วประเทศ ได้รับความเมตตาจากท่านประธานสงฆ์ คือ พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะภาค ๔ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อคณะสงฆ์แปรแถวเข้าพื้นที่ประจำแท่น รายรอบมหารัตนวิหารคด ซึ่งมีความยาวถึง ๑๖ กิโลเมตร เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ชวนให้ปีติขนลุกชูชัน เพราะมองไปทางไหนเสมือนอยู่ท่ามกลางกองทัพธรรม สีแห่งจีวรซึ่งเป็นประดุจธงชัยแห่งพระอรหันต์ มองดูรุ่งเรืองสว่างไสว งามจับตาจับใจ สาธุชนน้อมนำเครื่องไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ อันประกอบด้วย ผ้าไตรจีวร ปัจจัย ยารักษาโรค ย่าม และร่ม ได้ยินเสียงสาธุการดังกึกก้องทั่วอาณาบริเวณ จากนั้น เป็นพิธีเวียนประทักษิณ ริ้วขบวนนำหน้าด้วยพระมหาเถรานุเถระ คือ พระรัตตัญญู ผู้รู้ราตรีนาน อายุกว่า ๑๐๐ ปี ขึ้นไป ซึ่งเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ญาติโยม แถวสาธุชนสองข้างทางที่ได้เห็นท่าน ต่างพร้อมใจกันนั่งกราบลงกับพื้น ด้วยความปลื้มปีติใจอย่างยิ่ง หากมองเพียงผิวเผิน อาจเห็นเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชา อนุโมทนาในการครองเพศ บรรพชิตอันยาวนาน ทว่าการมาของท่าน ได้นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล เพราะภาพที่ฉายชัดไปทั่วโลก ได้ยืนยันถึงคุณค่าแห่งพระพุทธศาสนา คุณค่าแห่งพระรัตนตรัย ใครก็ตามที่ได้เห็นต่างเกิดแรงบันดาลใจ อยากจะสร้างความดีตามอย่างท่าน ตระหนักว่าคุณวิเศษแห่งพระพุทธศาสนามีอยู่จริง และเข้าถึงได้จริง
 
          ในโอกาสครั้งนั้น ได้จัดทำชุดพระของขวัญ เพื่อให้ผู้มีบุญได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญในพิธีถวายมหาสังฆทาน ในปี ๒๕๔๙

 

พระของขวัญ_ของที่ระลึก_พระบรมพุทธเจ้า_รุ่นรวยอัศจรรย์_ถวายสังฆทาน_วัดพระธรรมกาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011424660682678 Mins