พิธีอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทย

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2558

พระของขวัญ

พระของขวัญอุปสมบทหมู่ ๗,๐๐๐ รูป ๗,๐๐๐ ตำบล ทั่วไทย

อุปสมบทหมู่ ๗,๐๐๐ รูป ๗,๐๐๐ ตำบล ทั่วไทย

 

พระของขวัญอุปสมบทหมู่ ๗,๐๐๐ รูป ๗,๐๐๐ ตำบล ทั่วไทย


              ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมใจพุทธบริษัท ๔ ทั้งแผ่นดิน อุปสมบทหมู่ ๗,๐๐๐ รูป ๗,๐๐๐ ตำบล ทั่วไทย เพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน น้อมถวายเป็นพุทธบูชา

             ในโอกาสนี้ ได้จัดทำชุดพระของขวัญ เพื่อให้ผู้มีบุญได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญในพิธีอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้  


พระของขวัญอุปสมบทหมู่ ๗,๐๐๐ รูป ๗,๐๐๐ ตำบล ทั่วไทย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0085699836413066 Mins