สร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2558

พระของขวัญ

พระของขวัญสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ

พระของขวัญสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯพระของขวัญสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ
พระของขวัญสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯพระของขวัญสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ

 

ของขวัญที่ระลึกถึงบุญ

สำหรับผู้ร่วมสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ

 

พระของขวัญสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ

 

เหรียญคุณยายอาจารย์ฯ มอบให้ทุกคนที่มาร่วมงานวันทอดกฐิน

 

พระของขวัญสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ


หนึ่งเดียวในโลก

        อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง จะเป็นอาคารที่รวมงานสร้างบารมีทุกอย่างของวัดพระธรรมกาย และจะช่วยให้งานเผยแผ่ พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายแผ่ขยายไปทั่วโลก
 

พระของขวัญสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ
 

ในโอกาสนี้ ได้จัดทำชุดของขวัญที่ระลึก เพื่อให้ผู้ร่วมสร้างอาคารได้ระลึกนึกถึงบุญในครั้งนี้ 
 

พระของขวัญสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.025750863552094 Mins