พิธีทอดกฐินสามัคคี 3 พฤศจิกายน 2556

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2558

พระของขวัญ

เพื่อเป็นเครื่องตรึกระลึกถึงบุญ
สำหรับผู้ร่วมบุญกฐินสามัคคี พ.ศ.2556

 

ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี สืบทอดพุทธประเพณีที่ยาวนานกว่าสองพันปี

         ประเพณีทอดกฐินถือกำเนิดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นความสำคัญในการผลัดเปลี่ยนจีวรเก่าของพระสงฆ์ จึงทรงมีพุทธานุญาตให้พระสงฆ์รับผ้ากฐินเพื่อผลัดเปลี่ยนจีวรเก่าได้ และเกิดเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาสองพันกว่าปีจนกระทั่งปัจจุบัน


กฐินทานเป็นทานที่มีความพิเศษหลายประการ คือ 

1. ต้องถวายผ้ากฐินภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไป 

2. ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น ไม่เฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

3. พระภิกษุผู้รับผ้ากฐินต้องจำพรรษาที่วัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษา และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 รูป

4. แต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น 

5. ผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่สงฆ์กำหนดไว้

6. เมื่อพระภิกษุรับผ้ากฐินแล้ว ต้องกรานกฐินให้เสร็จภายในวันนั้น 

7. ในการทอดกฐินนั้น ผู้รับและผู้ให้

         ต่างได้อานิสงส์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผู้รับ (ฝ่ายสงฆ์) ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย ทำให้ได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญสมณกิจในช่วงเวลาที่ออกพรรษาแล้ว ผู้ให้ (ฝ่ายฆราวาส) เมื่อทอดกฐินแล้วย่อมได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่จากการสงเคราะห์พระภิกษุผู้จำพรรษาให้ได้ผ้านุ่งผ้าห่มใหม่ และได้บุญจากการทะนุบำรุงพระศาสนาด้วย

       ที่สำคัญการทอดกฐินยังถือเป็นสังฆทาน ซึ่งการถวายสังฆทานด้วยจิตที่บริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยศรัทธานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่ามีผลมาก แม้แต่พระองค์เองก็ยังไม่ทรงเห็นที่สุดของอานิสงส์จากการถวายสังฆทาน

      จึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายไปร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้โดยทั่วหน้ากัน เพื่อสั่งสมบุญกุศล


กำหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคี

        วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

พิธีภาคเช้า

06.30 น. พิธีตักบาตร

09.30 น. ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ

11.00 น. ถวายภัตตาหาร

พิธีภาคบ่าย

13.30 น. พิธีทอดกฐินสามัคคี / ปฏิบัติธรรม

15.30 น. เสร็จพิธีทอดกฐิน

18.00 น. คณะสงฆ์ทำพิธีกรานกฐิน

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0063374360402425 Mins