มหาสังฆทานวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2556

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2558

พระของขวัญ

พระของขวัญ  มหาสังฆทานวันคุ้มครองโลก วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ. 2556

มหาสังฆทานวันคุ้มครองโลก

วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ. 2556

 

          มหาสังฆทาน 24,000 วัด และพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์

        "ดูก่อนอานนท์ เราไม่กล่าวปาฏิปุคคลิกทาน (ทานที่ให้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคลหนึ่ง) ว่ามีผลมากกว่าสังฆทานโดยปริยายใดๆ เลย  สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญ พระสงฆ์นั่นแหละเป็นประมุขของผู้บัญชา เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า"

 

พุทธพจน์
 

พระของขวัญ  มหาสังฆทานวันคุ้มครองโลก วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ. 2556


พิเศษสุด 2 บุญใหญ่ วันคุ้มครองโลก

พิธีถวายไทยธรรม และอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)


        วันคุ้มครองโลกปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 นับเป็นโอกาสพิเศษสุด ที่ผู้มีบีบุญทุกท่านจะได้ชักชวนญาติสนิทมิตรสหายมาสร้างมหากุศลร่วมัน ด้วยการถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุนับแสนรูป จาก 24,000 วัด ที่เมตตารับอาราธนาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ
 

        ตามปกติ การถวายสังฆทาน ถือเป็นบุญใหญ่ที่พุทธศาสนิชนทั้งหลายต่างทราบกันดี แด่สังฆทานครั้งนี้มีความพิเศษ คือ ถวายครั้งเดียวได้บุญกับพระถึงสองหมื่นกว่าวัด ซึ่งโอกาสสร้างบุญมหาศาลแบบนี้ หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว และที่สำคัญ 1 ปี มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จึงขอแจ้งข่าวมาให้ผู้มีบุญทุกท่านทราบ จะได้มาร่วมสร้างกุศลในครั้งนี้ เพื่อเป็นเสบียงบุญเก็บไว้หล่อเลี้ยงชีวิตในภายภาคหน้า
 

พระของขวัญ  มหาสังฆทานวันคุ้มครองโลก วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ. 2556
 

พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์

        22 เมษายน ปีนี้ ยังมีบุญสำคัญอีกบุญหนึ่ง คือ พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งจะเข้าประดิษฐานเป็นการถาวร ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ต่อไป เพื่อเป็นเครื่องเคารพสักการะของมนุษย์และเทวดาสืบไป ซึ่งจะเป็นการประกาศคุณงามความดีของท่าน ให้ขจรขจายไปตราบสิ้นกาลนาน รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีบุญทั้งหลาย มีโอกาสได้ศึกษาชีวประวัติและคำสอนของท่าน จะได้เป็นแรงบันดาลใจ ให้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามอย่างท่าน ซึ่งจะเป็นทางมาแห่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริง สาธุชนท่านใดที่มีความเคารพรักหลวงปู่ โปรดอย่าพลาดโอกาสสร้างบุญใหญ่กับหลวงปู่ในครั้งนี้

        บุญทั้งสองประการนี้ ล้วนเกิดได้ยากยิ่งทั้งสิ้น แต่เพิ่งมาบังเกิดในยุคของพวกเรา จึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านที่โชคดีมีบุญได้มาเกิดในยุคนี้ ไปเอาบุญใหญ่ด้วยกันที่วัดพระธรรมกาย ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556
 

พระของขวัญ  มหาสังฆทานวันคุ้มครองโลก วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ. 2556


อานิสงส์ การถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม

          1. เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วย อายุ คือ มีอายุขัยยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
          2. เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วย วรรณะ คือ มีผิวพรรรณวรรณะผ่องใส เป็นที่ดึงดูดตา ดึงดูดใจ เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้พบเห็น ซึ่งจะเป็นทางมาแห่งโอกาส และโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลาย
          3. เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วย สุขะ คือ มีความสุขทั้งกายและใจ มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง เบิกบานอยู่เป็นนิจ
          4. เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วย พละ คือ มีเรี่ยวแรงมหาศาล เป็นที่เคารพยำเกรงของมหาชนทั้งหลาย
          5. เป็นผุ้ที่ถึงพร้อมด้วย ปฏภาณ คือ มีสติปัญญที่เฉลียวฉลาด หลักแหลม รอบรู้ในสรรพวิชาทั้งปวง
          6. เมื่อสละความตระหนี่ออกจากใจและทำบุญถูกเนื้อนาบุญ ย่อมเป็นเหตุให้ทรัพย์สมบัติบังเกิดขึ้นโดยง่าย
          7. เป็นที่เคารพรักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
          8. เดินทางไป ณ สถานที่แห่งใด ย่อมได้รับการต้อนรับอย่างดี
          9. เป็นผู้มีกำลังใจในการสร้างบารมีอย่างไม่มีสิ้นสุด

 

พระของขวัญ  มหาสังฆทานวันคุ้มครองโลก วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ. 2556

พระของขวัญที่ระลึก สำหรับผู้ไปร่วมงานวันคุ้มครองโลก
 


พระของขวัญ  มหาสังฆทานวันคุ้มครองโลก วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ. 2556


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0031704346338908 Mins