กฐินธรรมชัย 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2558

พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญ

"กฐินธรรมชัย 2557"
 

พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญ  "กฐินธรรมชัย 2557"


พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญ  "กฐินธรรมชัย 2557"

 

     สภาวะขาลงของเศรษฐกิจโลกไม่อาจดึงรั้งกุศลศรัทธาของผู้ตั้งใจเอาชนะความตระหนี่ได้     เหล่าทายกทายิกาทั้งหลายได้สละทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์ที่หามาด้วยความยากลำบาก เอาชีวิตเป็นเดิมพันตั้งกองกฐินธรรมชัย มหากฐินทานเพื่อสร้างทุกสิ่งในพระพุทธศาสนาและเป็นกองทุนฟื้นฟูศีลธรรมโลก วันทอดกฐินสามัคคีที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จึงเป็นวันที่พุทธบริษัททั้งหลายรอคอยมาตลอดปี  รอคอยมาสั่งสมมหาทานบารมีด้วยความปลาบปลื้มปีติใจ
 

พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญ  "กฐินธรรมชัย 2557"


ประเพณีทอดกฐิน ประเพณีที่เกิดจากพุทธประสงค์

     "การทอดกฐิน" เป็นประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนที่ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน กว่า 2,500 ปี กำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อพระภิกษุชาวเมืองปาไฐยรัฐเดินทางไกลไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดพระเชตวัน พระภิกษุเหล่านั้นมีจีวรที่เปรอะเปื้อน เปียกชุ่ม และเปื่อยขาดด้วยความเก่า พระบรมศาสดาจึงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษารับผ้ากฐินเพื่อนำมาผลัดเปลี่ยนผ้าเก่าได้หลังออกพรรษา

 

การทอดกฐินจึงเป็นการทำบุญที่เกิดจากพุทธประสงค์

มหากฐิน บุญใหญ่แห่งปี

     "มหากฐิน" คือ กฐินสามัคคีที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสฝนพระพุทธศาสนา และตระหนักถึงอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของการทอดกฐิน

     การทอดกฐินถือเป็นบุญใหญ่แห่งปีที่ทุกคนรอคอย เพราะเป็นบุญพิเศษที่ทำได้ยากว่าบุญอื่น เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการดังนี้

      1. จำกัดเวลา คือ ต้องถวายภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันออกพรรษา
      2. จำกัดชนิดทาน คือ ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งเหมือนทานอย่างอื่นไม่ได้
      3. จำกัดคราว คือ แต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
      4. จำกัดผู้รับ คือ พระภิกษุผู้รับกฐินได้จะต้องจำพรรษาที่วัดนั้นครบไตรมาส (3 เดือน) และต้องมีจำนวนตั้งแต่ 5 รูปขึ้นไป
      5. จำกัดงาน คือ เมื่อพระภิกษุรับผ้ากฐินแล้ว จะต้องกรานกฐินให้เสร็จภายในวันนั้น
      6. จำกัดของถวาย คือ ไทยธรรมที่ถวายต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวรเท่านั้น (โดยทั่วไปนิยมใช้สังฆาฏิ)

     นอกจากนี้ กฐินทานยังเป็นทานที่พิเศษ คือ ทั้งพระภิกษุและญาติโยมผู้ทอดกฐินได้อานิสงส์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย

 

พิธีทอดกฐินสามัคคี ช่วงเวลาที่รอคอยมาตลอดปี

    ...กฐินธรรมชัยพร้อมทั้งบริวารกฐินนี้ ศิษยานุศิษย์ทั่วโลกสร้างบุญถวายบูชาธรรม  พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ   ธัมมชโย) เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง กฐินธรรมชัยเป็นมหากฐินทานเพื่อสร้างทุกสิ่งในพระพุทธศาสนาและเป็น กองทุนฟื้นฟูศีลธรรมโลกเพื่อสร้างคนดีมีศีลธรรม ซึ่งในพิธีกรรมสำคัญได้สร้างความปลาบปลื้มให้เกิดขึ้นทุกขั้นตอน และปลาบปลื้มยิ่งขึ้นเมื่อพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีเมตตามาเป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธี 


    ภายหลังนั่งสมาธิกลั่นจิตกลั่นใจตามเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ สาธุชน   ทั้งหลายกล่าวคำถวายผ้ากฐินตามเสียงของกัลยาณมิตร ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ และกัลยาณมิตรสอง วัชรศรีโรจน์ ให้ทุกคำกล่าวที่ออกมาจากความตั้งใจตั้งผังสำเร็จในชีวิต

 

ปลื้มใจได้สร้างมหาทานบารมี

    ...โมงยามแห่งมหาปีติในวันทอดกฐินสามัคคียังความปลาบปลื้มให้บังเกิดขึ้นสุดจะนับ จะประมาณ และการตามระลึกนึกถึงช่วงเวลานั้น   ยังคงน้อมนำมหาปีติมาสู่ผู้หวนระลึกถึงมิรู้คลาย เหล่าทายกทายิกาทั้งหลายจึงปรารภความเพียร     ที่จะละความตระหนี่ ตั้งใจสละทรัพย์ที่หามาด้วยความยากลำบากนำมาตั้งกองกฐินธรรมชัยในปีต่อไป ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของวันมหากาลทานที่บังเกิดขึ้นได้ยาก และปรารถนาสั่งสมมหาทานบารมีเป็นเสบียงบุญข้ามภพชาติติดตามมหาปูชนียาจารย์ไปตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรม

 

อานิสงส์ของการทำบุญทอดกฐิน

        ในสมัยของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า มีชายคนหนึ่งชื่อนายติณบาล เขามีฐานะยากจนมาก แต่มีศรัทธาที่แรงกล้าอยากร่วมบุญกฐิน ถึงแม้เขาไม่มีทรัพย์สินเงินทองเลย แต่เขาก็ขวนขวายหาทางร่วมบุญ

     เขาตัดสินใจเอาเสื้อผ้าที่มีอยู่เพียงชุดเดียวไปขาย แล้วนำใบไม้มาเย็บเป็นผ้านุ่งกันอุจาด จากนั้นนำเงินจากการขายเสื้อผ้าไปซื้อด้ายและเข็มมาเป็นบริวารกฐินด้วยความปลื้มปีติเหลือประมาณ

     การกระทำของนายติณบาลทำให้ท้าวสักกเทวราชแห่ง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เกิดความเลื่อมใสอย่างยิ่ง จนต้องเสด็จลงมาให้พร และเมื่อพระราชาทรงทราบเรื่อง ก็พระราชทานทรัพย์ให้เขาเป็นจำนวนมาก เขาจึงกลายเป็นเศรษฐีทันตาเห็นด้วยบุญจากการทอดกฐินด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม

    เมื่อละโลกแล้ว นายติณบาลได้ไปเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ภพชาติสุดท้ายได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาและได้บรรลุอรหัตผลด้วยอำนาจบุญที่เขากระทำมาดีแล้ว

 

อานิสงส์ของการถวายผ้าไตรจีวร

   หากเกิดเป็นชาย ถ้าได้สั่งสมบุญด้านการถวายผ้าไตรจีวรมามากเพียงพอแล้ว จะได้บวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บวชให้ ซึ่งถือเป็นสุดยอดของการบวช

       หากเกิดเป็นหญิงจะได้เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์ที่เป็นสุดยอดของเครื่องประดับในยุคพุทธกาล ซึ่งในพระไตรปิฎกบันทึกไว้ว่า ในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน มีสตรีผู้มีบุญมากเพียง 3 ท่าน เท่านั้น ที่ได้ครอบครองเครื่องประดับนี้ คือ มหาอุบาสิกาวิสาขา นางมัลลิกาภรรยาของพันธุลเสนาบดี และลูกสาวเศรษฐีท่านหนึ่ง

 

อานิสงส์ของการให้ทานจาก "สีหสูตร"

     - ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก
     - คนดีเป็นอันมากย่อมพอใจคบหาผู้ให้ทาน
     - ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ย่อมฟุ้งขจรไป
     - ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุมชน
     - เมื่อละจากโลกนี้ ผู้ให้ย่อมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์

 

พระของขวัญกฐินธรรมชัย 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญ  "กฐินธรรมชัย 2557"

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010814150174459 Mins