โรคภัยที่กำลังระบาด ความเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่เจอ เพียงแค่การสวดมนต์ก็พ้นได้ อัศจรรย์


การ "สวด'' เป็นกิริยาการท่องที่เป็นทำนอง เป็นจังหวะ ส่วน ''มนต์" คือคำสอนของพระทุทธเจ้า ที่ได้เรียบเรียงเป็นภาษาสำหรับสวดหรือสาธยาย เป็นพระสูตรบ้าง คาถาบ้าง
...อ่านต่อ
โรคหรือความเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคน ดังบทสวดที่ว่า "พยาธิธัมโมมหิ พยาธิง อะนะตีโต" แปลว่า ''เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้" ไม่มีใครสามารถหลีกพ้นได้
...อ่านต่อ
 โรคภัยที่กำลังระบาด ความเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่เจอ ล้วนมาจากสาเหตุในอดีต หากเราอยากแก้กรรมแต่ไม่ชอบทำความดี แล้วชาตินี้จะพ้นจากบ่วงกรรมได้อย่างไร
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร