การสร้างบุญ บารมี..คือชีวิต! ต้องอุทิศ ทุ่มกายใจ ใฝ่สร้างสาน
...อ่านต่อ
จงปลื้มใจ ในบุญ..ที่คุณสร้าง! ทุกสิ่งอย่าง ทำมา คุณค่าหลาย
...อ่านต่อ
สาธุมิตร..ไมตรี พี่น้องสหาย สาธุคุณ..กำจาย ฉายผ่องศรี
...อ่านต่อ
พุทธศิลป์..สื่อศาสนา นำปัญญาศรัทธาหาญ
...อ่านต่อ
มาเถิด..มาหยุดนิ่ง! ค้นความจริงภายในกลาง
...อ่านต่อ
ความดีทำเถิดเจ้า จอมขวัญ ความชั่วทิ้งเถิดมัน หม่นเศร้า
...อ่านต่อ
ความดี..ที่มิตรทำ คือความจำที่ปลื้มใจ กลั่นเป็นดวงบุญใส
...อ่านต่อ
วันพระ..วันชนะมาร! วันสร้างสานบุญบารมี
...อ่านต่อ
สร้างบุญทุกครั้งครา ต้องศรัทธาปลื้มบุญมั่น
...อ่านต่อ
สวดมนต์เพียรภาวนา สร้างบุญญาบารมีใส
...อ่านต่อ
อยู่อย่างอยาก อยู่ไป อย่างไร้ค่า สร้างปัญหา โทษภัย ใจโศกศัลย์
...อ่านต่อ
สิ่งเล็กๆ ที่เรียกขาน ว่า“การให้” ย่อมยิ่งใหญ่ และสำคัญ อนันต์ค่า
...อ่านต่อ
ความดีต้องสั่งสม ใจชื่นชมนิยมธรรม
...อ่านต่อ
“ความดี”คือสิ่ง ที่ต้องบำเพ็ญ ตลอดชีพวาย “ความร้าย”คือสิ่ง ที่ต้องทำลาย ตลอดชาติ
...อ่านต่อ
กวีธรรม..วันพระ วันพระ..ประเสริฐล้ำ
...อ่านต่อ
ทำบุญ..เพื่อเอาบุญ เชื่อเถิดคุณได้บุญแน่
...อ่านต่อ
พลังรัก-สามัคคี คือพลังดีที่ยิ่งใหญ่
...อ่านต่อ
คนทำบุญ บุญย่อมคุ้ม อุ้มรักษา ทุกเวลา ทุกคืนวัน สันติสุขหมาย
...อ่านต่อ
ทำบุญ..โมทนาบุญ กระจ่างคุณมงคลใส
...อ่านต่อ
ทบทวนบุญ บารมี ที่เราสร้าง ทุกสิ่งอย่าง เป็นคุณ เกิดบุญใส
...อ่านต่อ
คนเหมือนกัน แต่ไฉน ไม่เหมือนกัน หลากชนชั้น, จน-เศรษฐี, สี,ภาษา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร