หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


เราต้องอดทนให้มากๆ เหมือนอย่างยายนะ
...อ่านต่อ
โอกาสทองของการทำความดี เป็นของทุกคน
...อ่านต่อ
ธรรมะถ้าปฏิบัติกันแล้ว ต้องทำอย่างจริงจัง
...อ่านต่อ
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ วันเวลาแห่งชีวิตที่ผ่านไป
...อ่านต่อ
การเกิดมาของเรา ในภพชาตินี้ ไม่ใช่เกิดมาใช้กรรม
...อ่านต่อ
เวลาเรามีความทุกข์ เอาใจหยุดกลับเข้าไปภายใน
...อ่านต่อ
การแผ่เมตตาทำให้ใจเราเป็นสุข แผ่กระแส
...อ่านต่อ
ชักชวนกันมาสวดธัมมจักรฯ กันเยอะ ๆ
...อ่านต่อ
อุปสรรคมีไว้ให้ข้าม ทะเลงดงามเมื่อยามมีคลื่น
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ทรงอุบัติขึ้น
...อ่านต่อ
ผู้ที่มีกำลังใจสูงส่งนั้น ย่อมมองไม่เห็นสิ่งใดเป็นอุปสรรค
...อ่านต่อ
การสร้างวัดใหญ่ไม่ได้แปลว่า เราจะไปแข่งกับใคร
...อ่านต่อ
โลกนี้เป็นโลกแห่งปัญหา จึงมีปัญหาอยู่ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
กรรม คือ การกระทำ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ
...อ่านต่อ
ชีวิตที่มีค่าชีวิตของนักรบกองทัพธรรม
...อ่านต่อ
ชีวิตหลังความตายนั้น ยาวนาน
...อ่านต่อ
เราต้องถามตัวเองเสมอ ๆ ว่าเรามาเพื่ออะไร
...อ่านต่อ
พระโพธิสัตว์ ท่านใจชุ่มอยู่ในบุญ
...อ่านต่อ
ให้ตั้งใจมั่นอยู่ในบุญของเราทีเดียว
...อ่านต่อ
พระบรมโพธิสัตว์ของเรา ในวันที่ท่านจะตรัสรู้
...อ่านต่อ
ตลอดเส้นทางสายกลาง ที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร