หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะแสวงหาสิ่งที่ไร้สาระ
...อ่านต่อ
การที่เราอยากจะได้บุญมากที่สุดนั้น วิธีลัดและง่ายที่สุด
...อ่านต่อ
ณ ปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนากำลังถูกหมู่มาร
...อ่านต่อ
การที่เราได้ยินก็ดีได้ฟังก็ดี เลื่อมใสก็ดี
...อ่านต่อ
พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ยืนยัน
...อ่านต่อ
เมื่อมีอุปสรรคใดๆ เกิดขึ้นก็ตามให้เราทำตัวเอง
...อ่านต่อ
บนเส้นทางแห่งการสร้างบารมีนี้
...อ่านต่อ
ต้องเอาชีวิตจิตใจเป็นเดิมพัน ทุ่มกันให้สำเร็จให้ได้
...อ่านต่อ
เวลาของผู้รู้เป็นเวลาที่มีค่ามาก
...อ่านต่อ
ปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยปัญญา
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรม เวลาผูกพันห่วงใย
...อ่านต่อ
เราจะต้องรู้จักปรุงแต่งอารมณ์ของเรา
...อ่านต่อ
ลอยกระทงวันนี้ เราจะลอยบาปออกจากใจ
...อ่านต่อ
คนจะรวยต้องมีบุญ บุญเก่าเราไม่รู้ว่ามีมากน้อยเพียงใด
...อ่านต่อ
การลอยกระทงของเรานี้ แตกต่างจากที่เขาลอยกัน
...อ่านต่อ
เรื่องนรก สวรรค์ นิพพาน เป็นสิ่งที่มีจริง พิสูจน์ได้
...อ่านต่อ
เรามีเวลาเท่ากันทุกคน วันหนึ่ง ๒๔ น. ไม่มีใครเสียเปรียบ
...อ่านต่อ
ครูไม่ใหญ่ทำบุญทุกวันเลย สร้างพระธรรมกายประจำตัวทุกวัน
...อ่านต่อ
ถึงแม้เราจะมีบารมีไม่เท่ากับผู้อื่น แต่ถ้าเรามีความเพียร
...อ่านต่อ
การซื้อบุญไม่มี เพราะบุญในใจสินค้า ไม่ใช่ว่าใครมีเงินจะซื้อได้
...อ่านต่อ
ผลจากการปฏิบัติธรรม อย่างสม่ำเสมอนั้น จะช่วยให้เรามีกำลังใจ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร