รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

รูปนิทานชาดกปัญจาวุธกุมาร เจ้าชายใจเพชร ปัญจาวุธชาดก ว่าด้วยการทำความเพียร

นิทานชาดก : Panjawut Jataka The story about doing effort page 2 END

page 2 end

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง 

Panjawut Jataka
The story about doing effort

picture :    pongpang
paint :    pupay

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง   Panjawut Jataka The story about doing effort

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง   Panjawut Jataka The story about doing effort

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง   Panjawut Jataka The story about doing effort

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง   Panjawut Jataka The story about doing effort

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง   Panjawut Jataka The story about doing effort

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง   Panjawut Jataka The story about doing effort

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง   Panjawut Jataka The story about doing effort

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง   Panjawut Jataka The story about doing effort

The End

Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved.

The reference of this story: The Jataka Book written by Phra Bhavanaviriyakhun.


 

Panjawut Jataka

The motive of the Lord Buddha’s recollection of this story can be summarized as follows

… At the time of residing at Jetavana Temple, the Lord Buddha heard that a monk behaved himself in lazy way. He ignored the Dhamma study and the meditation practice. He lived a monastic life without will. The Lord so summoned him to inquire about his behaviour. After receiving the full information, the Awaken One kindly admonished him with the words: ‘Behold monk, in the past, the wise devoting their lives on the perseverance pursuit in the right way earned themselves the power of the throne.’ Then the Lord recollected one of His previous existences when He was born Panjawutkumara to reveal. The details as mentioned above.

 

:The inspirations drawn from the story of this Jataka:

 

....1. The consistent pursuit can bring about reverence to the pursuer who may only be a mere ordinary without high-raking post. He is respected by others including even the gang of ruffians. Because of witnessing his strong determination, they have a shivering sensation and dare not to act aggressive toward him.

.... 2. All beings alike are afraid of death. However, when the time comes, people with the willpower feel dauntless. This kind of people must have devoted their lives for the pursuit of perseverance for a long time and are adept in meditation practice. They aim at entering Nibbana in the future. They so feel confident that, with all their consistently-cultivated virtues and goodness, they will take a better quality of rebirth in the hereafter. So death cannot cow them in anyway.

นิทานชาดก เรื่องเดียวกันหน้าอื่นๆ
คำค้น :: นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี นิทา,นิทานชาดก,นิทานชาดกพร้อมรูปภาพประกอบ,นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์,นิทานชาดกออนไลน์,นิทานชาดกเรื่องสั้น,นิทานชาดก หมายถึง,นิทานชาดกและคติสอนใจ,นิทานสองภาษา,นิทานสำหรับเด็ก,นิทานก่อนนอน
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล