เพลงฮิต เนื้อเพลง เนื้อร้อง

เพลง : Two time at the Center of body (สองเวลาที่กลางกาย)

 

เพลง : Two time at the Center of body (สองเวลาที่กลางกาย)

เพลง : Two time at the Center of body (สองเวลาที่กลางกาย)

คำร้อง : Suchada Thongmalai

ขับร้อง : Suchada Thongmalai

ทำนองเพลง :  จากเพลงสองเวลา ของศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์

                                              

 

คำแปลภาษาอังกฤษ : Suchada Thongmalai

 


       ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
 

--เนื้อเพลง : Two time at the Center of body (สองเวลาที่กลางกาย)

 

Though I've got many worries, I'm not afraid.
Though people don't understand, I don't mind.
Coz we 've must do our homework.
If we always practice, it will help our mind.

Close your eyes, think of the Buddha once.
If we dream of Buddha we will be happier.
Open your eyes, think of Buddha once again
Just aways think of Buddha at your center at the seventh base that's all.

Though we can't see Buddha yet, at the center
Just relax and clam inside, that's important
If you don't have the time, it doesn't matter
Just rest your mind at center of your body.

Close your eyes, think of the Buddha once.
If we dream of Buddha we will be happier.
Open your eyes, think of Buddha once again
Just aways think of Buddha at your center at the seventh base that's all.

Close your eyes, think of the Buddha once.
Just two time is that's all.
Close your eyes, think of the Buddha once.
at the seventh base that's all.
Close your eyes, think of the Buddha once.
Just two time is that's all.
Open your eyes, think of Buddha once again
at the seventh base that's all.
Close your eyes, think of the Buddha once.
Open your eyes, think of Buddha once again
Just two time is that's all.

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -