เพลงฮิต เนื้อเพลง เนื้อร้อง

เพลง : พระศรีอริยเมตไตรย์v.3

 

เพลง : พระศรีอริยเมตไตรย์v.3

เพลง : พระศรีอริยเมตไตรย์v.3

 

คำร้อง : ตะวันธรรม

 

ทำนอง/เรียบเรียง/ขับร้อง : ปัญจสิขะ

 

คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส

 

คำแปลภาษาจีน : อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ

 

ภาพ : พุทธศิลป์

 

ใช้เฉพาะในกาสอนศีลธรรม

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

--เนื้อเพลง : พระศรีอริยเมตไตรย์v.3

ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์... ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์... 

ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์... ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์

จะมีสิ่งที่ไม่เหมือนยุคนี้อีก 9 ประการ

 

โลกในยุคนั้นจะไม่มีคนใบ้บ้าปัญญาอ่อน เพราะพระองค์ทรงมีวาจาสุภาษิต

ไม่เคยพูดปดหลอกลวงผู้อื่นเลย

โลกในยุคนั้นจะไม่มีคนตาบอด เพราะพระองค์ทรงมองสมณะผู้มีศีล

 

 ด้วยความเคารพรักบูชา มองยาจกวณิพกทั้งหลายด้วยนัยน์ตาและหัวใจ ที่เปี่ยมด้วยความรักความเมตตา

โลกในยุคนั้นจะไม่มีคนง่อยเปลี้ยเสียขา เพราะในอดีตกาลที่ผ่านมา 

พระองค์ทรงหาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต ซื่อตรงไม่เคยคดโกงผู้ใด

 

โลกในยุคนั้นจะไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะในอดีตกาลพระองค์ทรงถวายคิลานเภสัช

ยารักษาโรคแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่เจ็บป่วยไข้เสมอมา

โลกในยุคนั้นจะไม่มีการขู่อาฆาตมาดร้าย เพราะพระองค์ไม่เคยขู่อาฆาตมาดร้ายใคร 

ให้สะดุ้งตกใจสักครั้งเดียว

 

ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์... ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์...

 ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์... ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์

จะมีสิ่งที่ไม่เหมือนยุคนี้อีก 9 ประการ

 

โลกในยุคนั้นจะมีแต่คนรูปร่างสมส่วนสวยงาม เพราะพระองค์ทรงสละของรักของชอบใจ 

ให้แก่สมณะพราหมณ์และคนยามยากไร้ โลกในยุคนั้นจะมีความสะดวกสบายในการเดินทาง

 เพราะพระองค์ทรงสละช้าง ม้า ราชรถ และยานพาหนะ สำหรับเดินทางให้เป็นทานแด่ผู้ต้องการ

 

โลกในยุคนั้นจะมีแต่แผ่นดินที่ราบเรียบ ไม่ขรุขระดูสวยงามราวสวรรค์ชั้นฟ้า 

เพราะพระองค์ทรงแผ่เมตตาแด่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยความรักและความจริงใจ

โลกในยุคนั้นจะมีแต่ความเป็นอยู่ที่สุขสบาย เพราะพระองค์ทรงให้ทานด้วยทรัพย์สินเงินทอง

 

 แด่ชนทั้งหลายโดยทั่วถึงกันอีกไม่นานเท่าไหร่ แค่อีกหนึ่งอสงไขยเศษเท่านั้นเอง (5รอบ)

ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์... ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์... ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์... ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -