เดียรถีย์-อัญเดียรถีย์

วันที่ 21 กพ. พ.ศ.2548

 

          เดียรถีย์ หมายถึง นักบวชนอกพระพุทธศาสนาในอินเดียสมัยพุทธกาล เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อัญเดียรถีย์ ซึ่งหมายถึงพวกที่มีความเชื่อถืออย่างอื่นนอกจากพระพุทธศาสนา

เดียรถีย์หรืออัญเดียรถีย์สมัยพุทธกาลมีหลายพวก เช่น ปริพาชก นิครนถ์ ดาบส อเจลก ( ชีเปลือย)

           ปัจจุบันคำนี้ใช้เรียกผู้ทำนอกเรื่องหรือทำนอกรีตนอกรอย ประพฤตินอกธรรมนอกวินัยว่าพวกเดียรถีย์ ซึ่งถือว่าเป็นคำดูถูกหรือคำด่า

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร