ความดีทำเพียงครั้งเดียว

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2559

 

ความดีทำเพียงครั้งเดียว

 

ความดีทำเพียงครั้งเดียว แต่ระลึกได้หลายครั้ง

และทุกครั้งที่ระลึกถึง    จะนำมาซึ่งความปีติ
และความภาคภูมิใจเป็นสุขใจที่ได้ระลึกนึกถึง 
ได้พูดถึง ได้เล่าสู่กันฟัง

 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์