จะนึกคำว่า “พระ” ก็ได้ แม้ไม่เห็นพระ

วันที่ 08 มค. พ.ศ.2559

 

จะนึกคำว่า “พระ” ก็ได้ แม้ไม่เห็นพระ

 

จะนึกคำว่า “พระ” ก็ได้ แม้ไม่เห็นพระ
จะนึกคำว่า “ดวง” ก็ได้ แม้ไม่เห็นดวง
หรือจะนึกคำว่า “บุญ” ก็ได้ แม้ไม่เห็นอะไร

 

 

๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕

(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)