จะนึกคำว่า “พระ” ก็ได้ แม้ไม่เห็นพระ

วันที่ 08 มค. พ.ศ.2559

 

จะนึกคำว่า “พระ” ก็ได้ แม้ไม่เห็นพระ

 

จะนึกคำว่า “พระ” ก็ได้ แม้ไม่เห็นพระ
จะนึกคำว่า “ดวง” ก็ได้ แม้ไม่เห็นดวง
หรือจะนึกคำว่า “บุญ” ก็ได้ แม้ไม่เห็นอะไร

 

 

๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕

(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร