"ไม่สู้ ไม่หนี ทำดีเรื่อยไป"

วันที่ 19 มค. พ.ศ.2559

 

"ไม่สู้ ไม่หนี ทำดีเรื่อยไป"

 

....คติธรรมของพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่สด เวลาเจอการเบียดเบียนจากคนพาล คือ 

 

"ไม่สู้ ไม่หนี ทำดีเรื่อยไป"

 

....ไม่สู้ หมายถึง ไม่สู้ด้วยวิธีเดียวกับคนพาล แต่สู้ด้วยวิธีของคนดี คือ สู้ด้วยความดีหรือสู้ด้วย "บุญ"

....ไม่หนี หมายถึง ไม่หนีไปไหน เพราะจริงๆก็ไม่ได้กลัวคนพาล เพราะคนพาลแท้จริงแล้วเป็นคนขี้ขลาด และที่ไหนๆก็มีคนพาล ทำดีเรื่อยไป เพราะโลกนี้ตกอยู่ภายใต้กฏแห่งกรรม ไม่ได้ตกอยู่ในกฏของคนพาล คนพาลนั้นหลงผิดคิดไปเองว่า ตนมีอำนาจเหนือกว่าผู้อื่น

...."ไม่สู้ ไม่หนี ทำดีเรื่อยไป" 3 คำสั้นๆ แต่เป็นวิธีการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ผ่านมา

 

 Total Execution Time: 0.0010213494300842 Mins