ชวนบวชสามเณรบนยอดดอย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันที่ 21 มีค. พ.ศ.2559

โครงการสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
ชวนบวชสามเณรบนยอดดอย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
วันพฤหัสที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 Total Execution Time: 0.0012796362241109 Mins