พิธีบรรพชาสามเณร จ.นครปฐม

วันที่ 05 เมย. พ.ศ.2559

พิธีบรรพชาสามเณร
ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม
วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 Total Execution Time: 0.0080224315325419 Mins